به نام خدا 

فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

سبک ساندا

سبک ساندا استان البرز

نماینده و مسئول سبک در استان البرز : استاد ابوالفضل قنبری

مسئول امور رایانه : مهندس رضا اسفندانی

مسئول ارتباطات با دانشگاه ها در استان البرز و مسئول تبلیغات در کرج : امین سلمانی

 

آیین نامه و مقررات

در طبقه بندی سبک های هنرهای رزمی چینی که دارای شاخه ها و متد های مختلفی می باشند، برخی از سبک ها به تقویت شیوه های مهارتی در اجرای حرکات ، برخی دیگر به نیروی عضلانی ، دسته ای تاکید به نیروی عضلانی ، دسته ای تاکید بر توسعه نیروی درونی داشته و برخی نیز به تکنیک های مبارزه ای و کاربردی توجه بیشتری را مبذول می دارند. در این میان ساندا ، به عنوان یک متد قدیمی همواره در اصول تمرینی خود بر جنبه کاربردی و مبارزه ای فنون و تقویت نیروی فیزیکی ، روحی و دفاعی بدن تاکید و توجه خاصی داشته است که در مسیر دوران تکاملی خود این روش ها را به شرایط مطلوبی حفظ  نموده و ارتقاء داده است.

تاریخچه نوین ساندا ، به سال ها پیش باز می گردد، زمانی که یکی از فرماندهان ارتش چین برای تعلیم گروه تحت فرمان خود ، اساتید هنرهای رزمی را از استان های مختلف گرد هم آورد تا با مشارکت یکدیگر ، شیوه سهل الوصلی را به منظور ارتقاء توانایی های جسمس و مبارزه ای افراد به وجود آورند. بدین ترتیب تکنیک های ساندا به سه ویژگی سادگی ، مستقیم به تکنیک های مبارزه ای پرداختن و کاربردی بودن عمومیت یافت. این سبک با قوانین فیزیکی ، آناتومی ، بیومکانیک ، و فیزیولوژی به عنوان یک سبک کامل رزمی شامل کلیه مهارتهای مبارزه ای ، تکنیک های درگیری ، پرتابی و دفاع شخصی برگرفته از کاربردی ترین تکنیکهای ووشو (کونگ فو چینی) از استقبال شایانی برخوردار شد.

هنرجویان و قهرمانان این سبک در قدیم الایام مبارزه هایی را با یکدیگر ترتیب می دادند که جنبه رقابتی داشته  و بر روی یک سکو که گاهاً متحرک و حتی روی آب هم می بود، به مورد اجرا در می آوردند و پس از آنکه از طرف اساتید ووشو جنب های مسابقاتی آن مورد اهمیت و توجه قرار گرفت برای ساندا تیز قوانینی را به تدوین رساندند که طی آن دو حریف با تکنیک های مبارزه ای به رقابت با یکدیگر برخواسته و نهایتاً برنده و بازنده آن مشخص می شد. در طی سالهای اخیرنیز با توجه به گسترش ووشو در خارج از مرزهای کشور چین و تشکیل فدراسیون های قاره ای و جهانی، شیوه مسابقاتی جدیدی از ساندا الگوبرداری شد که نام سان شو را برای آن برگزیدند و در واقع سان شو روش مسابقه ای مشترک در سطوح بین المللی برای تمام سبک های ووشو شد.

 

مراحل فني و درجه بندي

مرحله اول- شالبند زرد:

الف: فرم ووبوپاي

ب: تكنيكهاي جا به جايي پاها (بوفا)

1- پيشروي به جلو (شانگ بو)

2- عقب روي مستقيم (توئه بو)

3- پيشروي زانو بلند (دي ين بو)

4- عقب روي با تعويض گارد (چابو)

5- تعويض همزمان پاها (خوابو)

6- جا به جايي مورب به پهلو (سه موابو)

7- جا به جايي مورب به جلو (چيان كوابو)

 

مرحله دوم – شالبند سبز:

الف: فرم تيه شو پاي (دست آهنين)

ب: تكنيكهاي آزاد دست (شوفا)

1- مشت مستقيم چپ (زو چونگ چوان) 

2- مشت مستقيم راست (يو چونگ چوان)  

3- هوك چپ (زو گوان چوان)   

4- هوك راست (يو گوان چوان)   

5-آپركات چپ (زو چائو چوان)   

6- آپركات راست (يو چائو چوان)   

 

مرحله سوم – شالبند آبي:

الف: فرم تيه توئه پاي (پاي آهنين)

ب: تكنيكهاي آزاد پا (توئه فا)

1- پيشروي، ضربه مستقيم پا (ين توئه)   

2- پيشروي، ضربه پهلو با پا (چواي توئه)      

3- پيشروي، ضربه دوراني با پا (خن توئه)    

4- پيشروي، ضربه چكشي با پا (پي توئه)    

5- ضربه چرخشي پا ( خن سائو توئه)     

چ: تركيبهاي اختياري

 

مرحله چهارم – شالبند قهوه اي:

الف: فرم جين گان پاي

ب: تكنيكهاي درگيري (شواي فا)

1- بائو توئه ( گرفتن يك پاي حريف و درو كردن)

2- بائو توئه گوتي (گرفتن پاي حريف و درو كردن با استفاده از تكنيك سد كردن پا)     

3- بائو توئه يوان شن يا يائو شوان ( گرفتن پاي حريف و درو دوراني آن)    

4- درگيري اختياري    

پ: تركيبهاي اختياري

 

مرحله پنجم – شالبند مشكي:

الف: فرم آراهات پاي

ب: تكنيكهاي قفل مفاصل و آزاد سازي آنها (نافا)

1- رهايي مچ   

2- رهايي گردن يا يقه      

3- رهايي پا    

4- رهايي گردن از پشت   

5- رهايي تنه     

ج: مبارزات آزاد

توضيح: از مرحله پنجم به بعد مراحل پيشرفته درجات دان مطابق استانداردهاي ووشو آغاز خواهد شد.

 

قوانين و مقررات مسابقاتي

در اين سبك در قسمت مبارزه سه بخش مسابقاتي تحت عنوان چينگ دا بي ساي، ساندا بي ساي و ساندا وانگ جن باساي وجود دارد كه قولنين هر يك به شرح ذيل مي باشند:

 

چينگ دا( مبارزه كنترلي)

 پوشش فايترها: لباس مخصوص ووشو(شلوار و پيراهن)

لوازم ايمني فايترها: دستكش، كاپ، لثه، كلاه، محافظ سينه

تعداد و زمان راندها: 3 راند دو دقيقه اي كه پيروزي دو راند كافي خواهد بود.

رده بندي سني: نونهالان (شروع 10 الي 12 سال تمام) نوجوانان (شروع 13 الي 15 سال تمام) جوانان(15 سال تمام الي 18 سال تمام) بزرگسالان (18 سال الي 35 سال تمام)

گروه هاي وزني:

نونهالان: 40-36-32-29-26-23-20 كيلو گرم

نوجوانان: 60-56-52-48-44-40-36 كيلوگرم

جوانان: 75-70-65-60-56-52-48 كيلو گرم

بزرگسالان: (90+90-)-85-80-75-70-65-60-56-52-48 كيلوگرم

توضيح: گروههاي وزني بانوان در قسمت نونهالان، نوجوانان و جوانان مشابه فوق بوده، ليكن در قسمت بزرگسالان بانوان همان گروههاي وزني جوانان اعمال مي شوند.

 

يك امتيازي ها:

1- هر ضربه كنترل شده مشت به نقاط مجاز بدن حريف      

2- هر ضربه كنترل شده پا به نقاط مجاز بدن حريف    

3- اعلام تذكر داور وسط به حريف مقابل     

4- تأخير در حمله و مكث بيش از هشت ثانيه

 

دو امتيازي ها:

1- هنگاميكه مبارزي بر اثر بي احتياطي خودش و يا عدم تعادل به زمين بخورد،دو امتياز به حريف مقابل تعلق مي گيرد.

2- اعلام اخطار داور وسط به حريف مقابل

3- خروج از محوطه شامل دو امتياز به نفع حريف خواهد بود.

 

بدون امتيازي ها:

1- ضربات واضح نباشند.      

2- ضربات همزمان به يكديگر

3- ضربه در حال درگيري

 

ساندا (مبارزه آزاد روي سكو)

 ارتفاع سكو 60 سانت از سطح زمين است.

لوازم ايمني فايترها: دستكش،كاپ،لثه و كلاه

پوشش فايترها: شورت و تي شرت

تعداد و زمان راندها: 3 راند 2 يا 3 دقيقه اي كه پيروزي 2 راند كافي خواهد بود.

رده بندي سني:

جوانان (15سال تمام الي 18 سال تمام) – بزرگسالان (18 سال تمام الي 35 سال تمام)

گروههاي وزني:

جوانان: 75-70-65-60-56-52-48 كيلوگرم

بزرگسالان: (90+90-)-85-80-75-70-65-60-56-52-48 كيلو گرم

توضيح: گروههاي وزني بانوان در قسمت بزرگسالان مشابه گروههاي وزني جوانان مي باشند.

 

يك امتيازي ها:

1- هر ضربه مشت به نقاط مجاز بدن حريف

2- ضربه پا به ران حريف

3- اعلام تذكر داور وسط به حريف مقابل

4- تأخير در حمله و مكث بيش از هشت ثانيه

5- در حالتي كه حريفان هر دو بر زمين بخورند، حريفي كه ديرتر بر زمين بيفتد.

 

دو امتيازي ها:

1- زدن حريف بر روي زمين بوسيله ضربه پا، مشت و يا فن درگيري

2- ضربه مؤثر پا به تنه و يا سر حريف

3- خروج حريف از سكو به دليل ضربه،پرتاب،عدم تعادل و...

4-اعلام اخطار داور وسط به حريف مقابل

5- هر بار ناك دان شدن

6- در حالتي كه حريف به قصد اجراي تكنيك خود را به زمين زده و بيش از 3 ثانيه مكث كند.

 

بدون امتيازي ها:

1- ضربات واضح نباشند.

2- ضربات همزمان به يكديگر

3- ضربه در حالت درگيري

4- خوردن هر دو حريف بر زمين به صورت همزمان

5- خروج هر دو نفر از سكو

6- اجراي فن درگيري كه با مكث بيش از 2 ثانيه انجام گيرد.

 

سانداوانگ (مبارزه آزاد رينگي)

 اين رينگ با ارتفاع 90 الي 122 سانت از سطح زمين قرار مي گيرد.

لوازم ايمني فايترها: دستكش، لثه، كاپ. (كلاه در صورت لزوم)

پوشش فايترها: شورت مبارزه ( تي شرت در صورت لزوم)

تعداد و زمان راندها: 5 راند 2 يا 3 دقيقه اي و يا 3 راند 2 يا 3 دقيقه اي كه جمع امتيازات همه راندها برنده را تعيين مي كند.

رده بندي سني: فقط بزرگسالان (18 سال تمام الي 35 سال تمام)

گروههاي وزني آقايان: (90+90-)- 85-80-75-70-65-60-56-52-48 كيلو گرم

گروههاي وزني بانوان: 75-70-65-60-56-52-48 كيلو گرم

 

 

يك امتيازي ها:

1- هرضربه مشت به نقاط مجاز بدن حريف   

2- هر ضربه پا به نقاط مجاز بدن حريف

3- اعلام تذكر داور وسط به حريف مقابل

4- تأخير در حمله و مكث بيش از 8 ثانيه

5- با فن درگيري حريف را بر زمين زدن

6- ضربه زانو به نقاط مجاز بدن حريف

 

دو امتيازي ها:

1- با ضربه مشت يا پا حريف بر زمين بخورد

2- اعلام اخطار داور وسط به حريف مقابل

3- هر بار ناك دان شدن

 

بدون امتيازي ها:

1- ضربات واضح نباشند.

2- ضربات همزمان به يكديگر

3- ضربه در حالت درگيري

4- خوردن هر دو حريف بر زمين

5- اجراي فن درگيري كه با مكث 2 ثانيه انجام شود.

 

 

تذكرها در هر سه بخش مسابقاتي

1- حريف را در حالت بي حركتي نگاه داشتن

2- تقاضاي توقف مسابقه در لحظات خاص و بدون دليل

3- تأخير در شروع مبارزه و ورود به ميدان

4- عدم پيروي از دستورات داور وسط

5- نداشتن لثه، پرتاب لثه و يا شل شدن وسائل ايمني بطور متناوب

6- هر گونه رفتار ناشايست توسط مربي و يا دستيار و يا شركت كننده

7- گرفتن طنابها و استفاده از آنها بر عليه حريف (فقط در سانداوانگ)

8- ضربه زانو به پاي حريف (فقط در سانداوانگ)

 

اخطارها در هر سه بخش مسابقاتي

1- ضربه به حريف قبل از اعلام شروع و يا بعد از اعلام توقف توسط داور وسط

2- ضربه واضح به نقاط غير مجاز بدن حريف

3- ضربه با نقاط غير مجاز به بدن حريف

4- ضربه ويا فشار واضح به صورت مستقيم در جهت خلاف مفاصل

5- ضربه به حريف زمين خورده

6- ضربه زانو به سر حريف (فقط در سانداوانگ)

7- پرتاب حريف به خارج از رينگ (فقط در سانداوانگ)

 

بخشهاي غير مجاز بدن حريف براي ضربه زدن:

پشت سر، گردن، بيضه و ستون فقرات

بخشهاي مجاز بدن براي ضربه زدن:

سر، تنه و رانها

نقاط غير مجاز براي ضربه زدن:

ضربه با سر، ضربه با آرنج، ضربه با زانو (فقط در سانداوانگ مجاز مي باشد)

 

وزن دستكشها:

براي گروههاي زير 65 كيلوگرم دستكشاي 230 گرمي و براي گروههاي بالاي 65 كيلوگرم دستكشهاي 280 گرمي استفاده مي شوند.

 

روشهاي تعيين برنده

 برنده راند در چينگ دا و ساندا:

1- حريفي كه امتياز بالاتري دريافت كند.

2- در صورتيكه حريف مقابل دوبار از سكو يا محوطه خارج شود.

3- در صورتيكه حريف مقابل دوبار ناك دان شود.(فقط در ساندا زيرا در چينگ دا مبارزه كنترلي مي باشد. ضمناً در سانداوانگ در اين حالت راند متوقف مي شود)

4- در صورتيكه حريف دو اخطاره شود.

 

برنده مسابقه در چينگ دا، ساندا و سانداوانگ:

1- حريفي كه دو راند را برده باشد، برنده مسابقه خواهد بود( فقط در چينگ دا و ساندا وانگ)

2- در صورتيكه حريف مقابل در طول مسابقه سه بار ناك دان شود ( در چينگ دا ناك داني وجود ندارد)

3- در صورتيكه حريف مقابل در طول مسابقه سه اخطاره شود.

4- در صورت ناك اوت شدن حريف با تكنيك مجاز.(در چينگ دا ناك اوتي وجود ندارد)

5- عدم كفايت حريف

6- تسليم شدن حريف توسط اعلام خودش و يا مربي مربوطه.

7- در ساندا وانگ امتياز همه راندها با هم جمع مي شود كه بالاترين امتياز عدد 100 خواهد بود.

 

اعلام برنده در صورت تساوي

در چينگ دا و ساندا:

1- كسي كه كمترين اخطاررا گرفته است.

2- كسي كه كمترين تذكر را گرفته است.

3- كسي كه در روز وزن كشي وزن كمتري داشته باشد.

4- بازهم در صورت ادامه تساوي، كسي كه روحيه جنگندگي و تكنيك و تاكتيكهاي بهتري داشته است.

 

در سانداوانگ:

1- انجام يك راند اضافه

2- در صورت ادامه تساوي كسي كه در روز وزن كشي وزن كمتري داشته باشد.

3- كسي كه كمترين اخطار را داشته باشد.

4- كسي مه كمترين تذكر را داشته باشد.

5- باز هم در صورت ادامه تساوي، كسي كه روحيه جنگندگي و تكنيك و تاكتيكهاي بهتري داشته است.

 

مسئول امور رایانه : مهندس رضا اسفندانی

مسئول ارتباطات با دانشگاه ها در استان البرز و مسئول تبلیغات در کرج : امین سلمانی


+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 12:16 |

تاريخ : 3/11/90

شماره 2435/283

مديريت كل محترم ورزش و جوانان استان

با سلام

احتراً به استحضار ميرساند سبك ساندا اين فدراسيون در نظر دارد مسابقات قهرماني كشور خود را در بخش بانوان  ( رده هاي سني بزرگسالان، جوانان، نوجوانان) را در استان البرز برگزار نمايد، لذا شرايط برگزاري مسابقات به شرح ذيل جهت ابلاغ به رياست محترم هيئت ووشو آن استان به حضور ايفاد ميگردد.

 

1-      زمان و مكان ثبت نام و وزن كشي:   ساعت 12 الي 18  روز چهارشنبه مورخ 26/11/90 در محل خوابگاه

2-      زمان و مكان مسابقات: روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ 27 و 28/11/90 البرز- ماهدشت – اردوگاه فاطمه الزهرا

3-      نشاني خوابگاه: البرز – ماهدشت – اردوگاه فاطمه الزهرا

4-   بخش هاي مسابقاتي:

 

ساندا

بزرگسالان 10 وزن ( 48- 52- 56 – 70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 90+  )

جوانان 8 وزن ( 48 – 52 – 56 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80  )

نوجوانان ( 28 –31 –34 –37 –40 –43 –46 –49 –52 –56 –60 –60+)

قوانين مربوط به ساندا نوجوانان

1.        ضربات دست و پا به سر داراي اخطار مي باشد.

2.        ساير نقاط مجاز ضربه طبق قوانين مسابقات جوانان و بزرگسالان ميباشد.

3.        هر راند يك دقيقه بوده و استراحت بين راند 20 ثانيه مي باشد.

4.        فرود آوردن حريف با سر در فنون درگيري ممنوع و داراي اخطار ميباشد.

5.        استفاده از سكو براي اين گروه سني ممنوع مي باشد.

قوانين مروبط به ساندا جوانان

ضربه پا به سر داراي اخطار مي باشد.

 

 

 

 

5-   رده هاي سني مسابقات:

نوجوانان

13 الي 15 سال

متولدين 26/11/1375 الي 25/11/1378

جوانان

15 الي 18 سال

متولدين 26/11/1372 الي 26/11/1375

بزرگسالان

18 سال تمام الي 35 سال

 

6-      نوع پوشش شركت كنندگان: كلاه، لثه، دستكش، كاپ، ساق بند، روپا و هوگو ( براي شركت كنندگان رده سني نوجوانان رو پايي و ساق بند الزاميست.)

7-      مبلغ وروديه مسابقات: مبلغ 000/300 ريال مي باشد.

8-      هزينه خوابگاه و تغذيه: خوابگاه بر عهده سبك و تغذيه بر عهده ورزشكار مي باشد.

9-      جوايز مسابقات: اهداي حكم قهرماني فدراسيون و مدال نفيس سبك براي نفرات برتر

10-  مدارك مورد نياز: اصل و كپي شناسنامه ( يا كارت ملي)، دو قطعه عكس 4*3  گواهي سلامت به تأييديه پزشك، كارت بيمه ورزشي سال 90 ( كه حداقل 72 ساعت از تاريخ صدور آن گذشته باشد)، ارائه معرفي نامه از هيئت و يا اداره كل تربيت بدني استان، رضايت نامه والدين براي شركت كنندگان زير 18 سال كه مهمور به مهر هيئت ووشو استان رسيده باشد.

صادق حيدري

دبير فدراسيون

مسئول برگزار كننده مسابقه خانم زينب عباسي

تلفن تماس: 09194615206

+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 19:6 |
استاد ابوالفضل قنبری شهریور ۱۳۹۰

+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 20:0 |
استاد قنبری و استاد رمضانی نیا ارتفاعات کرج دیماه ۱۳۹۰

 

 

+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 19:48 |
استاد ابوالفضل قنبری باشگاه ایلیا سال ۱۳۸۳ با وزن ۱۱۷ کیلو گرم

 

+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 19:41 |

برگزاری آزمون فنی دان و دوره های مربیگری ووشو در 3 استان کشور

۱۰ بهمن ۱۳۹۰

برگزاری آزمون فنی دان و دوره های مربیگری ووشو در 3 استان کشور

از سوی کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون ووشو، آزمون فنی شالبند مشکی دان یک تا دان چهار بانوان سبک "خوا چوان" ووشو در استان کهکیلویه و بویر احمد برگزار می شود.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، در راستای ارتقاء سطح فنی ووشو کشورمان،  آزمون فنی شالبند مشکی دان یک تا دان چهار بخش بانوان 21 بهمن ماه با تدریس "نسرین بام نشین" در سالن آزادی شهرستان یاسوج در استان کهکیلویه و بویر احمد برگزار خواهد شد.

همچنین کارگاه آموزشی تمرینات پلیومتریک و کاربرد آن در ووشو در بخش (آقایان و بانوان) و دوره عملی مربیگری در بخش (آقایان) در استان خراسان رضوی و خراسان شمالی برگزار شد.

گفتنی است؛ کارگاه آموزشی حرکت شناسی ورزشی در بخش (بانوان و آقایان) 30 دیماه در استان خراسان رضوی و دوره عملی مربیگری در بخش (بانوان) در همین تاریخ در استان خراسان شمالی برگزار شد.

+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 19:30 |

جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر ووشو آقایان

۱۲ بهمن ۱۳۹۰

گروه یک:

1.پرشین: 4 بازی/ 4 برد/ مساوی-/ باخت-/ 40 برد انفرادی/ 9 باخت انفرادی / 31+ تفاضل/ 12 امتیاز

2.دانشگاه آزاد: 3بازی/ 2 برد/ مساوی-/ 1 باخت/ 24 برد انفرادی / 14 باخت انفرادی / 10+ تفاضل/ 6 امتیاز

3. رنگ فیروزه فارس: 3 بازی/ 1 برد/ مساوی-/  2 باخت/ 13 برد انفرادی / 25 باخت انفرادی / 12- تفاضل/ 3 امتیاز

4.هیات ووشو کرمانشاه: 3 بازی/ 1 برد/ مساوی-/ 2 باخت/ 11 برد انفرادی / 26 باخت انفرادی / 15- تفاضل/ 3 امتیاز

5. هیات ووشو همدان: 3 بازی/ برد-/ مساوی-/ 3 باخت/ 12 برد انفرادی / 26 باخت انفرادی / 14- تفاضل/ امتیاز صفر

گروه 2:

1. نفت تهران: 4 بازی/ 4 برد/ مساوی-/ باخت-/ 42 برد انفرادی / 8 باخت انفرادی / 34+ تفاضل/ امتیاز 12

2. شهرداری بندرعباس: 3بازی/ 2 برد/ مساوی-/ 1 باخت/ 21 برد انفرادی/ 15 باخت انفرادی/ 6+ تفاضل/ امتیاز 6

3. مقاومت بسیج: 3بازی/ 2 برد/ مساوی-/ 1 باخت/ 20 برد انفرادی / 17 باخت انفرادی / 3+ تفاضل/ امتیاز 6

4. تاکسیرانی آمل: 3 بازی/ برد-/ مساوی-/ 3 باخت/ 14 برد انفرادی/ 24 باخت انفرادی/ 10- تفاضل/ امتیاز صفر

5. هیات ووشو گیلان: 3 بازی/ برد-/ مساوی-/ 3 باخت/ 1 برد انفرادی/ 34 باخت انفرادی/ 33- تفاضل/ امتیاز صفر

+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 19:28 |

پخش زنده رقابتهای لیگ برتر ووشو از شبکه 3

۱۲ بهمن ۱۳۹۰

هفته پنجم دور رفت و اول دور برگشت رقابتهای لیگ برتر ووشو از ساعت 8:30 تا 9:30 رو زپنج شنبه 13 بهمن از طریق شبکه 3 سیما پخش زنده و مستقیم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو،طبق هماهنگی روابط عمومی فدراسیون ووشو با شبکه 3 سیما رقابتهای لیگ برتر ووشو فردا  صبح بصورت زنده روی آنتن خواهد رفت تا علاقه مندان به رشته جذاب و مدال آور ووشو شاهد رقابت حساس و تنگاتنگ ووشوکاران لیگ برتر باشند. 

+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 19:28 |

مجموعة مقالات استاد ابوالفضل قنبري

فضايل، كرامات، شجاعت بي نظير، نيروي عظيم و قدرت جسماني

«آقا حضرت ابوالفضل العبّاس(عليه السلام)»

شجاعت حضرت عبّاس(ع)

کلمة عبّاس به اصطلاح علم صرف و لغت، صیغة مبالغه است. یعنی حداکثر معنای لغت را دارد. معنی کلمة عبّاس ـ درلغت چنانکه در کتاب معجم متن اللّغه آمده یعنی عبس یعنی آن شیر خشمناکی که کلیة شیرهای ژیان از آن گریزان و فراری باشند.

بنابراین از کلمة عبّاس که صیغة مبالغه می‌باشد استفاده می‌شود که حضرت ابوالفضل‌العباس‌(ع) دارای منتهی درجة شجاعت و قدرت بشری بوده‌است.

چون کوهی عظیم

بنا به‌گفتة برخی از مورخان، ابوالفضل(ع) قبل از واقعة عاشورا نیز با شجاعان عرب پیکار نموده و در نبرد با آنان جنگاوری خود را نشان داده بود. حتی در این‌باره سخن را بالا گرفته‌اند تا بدانجا که از «منتخب» نقل شده که گفته است:

«قمر بنی هاشم(ع) چون کوهی عظیم و قلبش بسان پارة پولاد بود. و این ویژگی او در میدان جنگ و شهامت فوق‌العادة وی در رویاروئی با شمشیر و تیر و نیزه‌ها آشکار می‌گشت.»

هيبت حضرت عبّاس(ع)

عبّاس(ع) مردي بود قوي قوائم با بازوهاي بسيار ضخيم و مچ‌هاي محكم. در كودكي خود را با كارهاي خشن و فعاليت‌هاي طاقت‌فرسا عادت مي‌داد. آستين غيرت را بالا مي‌زد و شجاعان را به‌زمين مي‌افكند.

بازوي هيچ‌كس را نمي‌گرفت مگر آنكه نفس او به‌شماره مي‌افتاد. در موقع شمشير زدن مرد و مركب را به‌هم مي‌دوخت و سپرهاي فولادي را مي‌شكافت.

اگر بر كمر مي‌زد، دو نيم مي‌كرد و اگر بر فرق مي‌زد، تا كمر مي‌رسيد. با وجود سنگيني اسلحه و زره و شمشير و سپر و مشك آب و گرمي هوا، هرگز سستي به‌خود راه نداد. با اين كه در كارزار از او خون مي‌چكيد، شجاعت حيدري او متبلور مي‌گشت.

نقابداری که هشت نفر قهرمان را به خاک هلاکت افکند

در یکی از روزهای جنگ، حضرت عبّاس(ع) نزد پدر آمد و اجازه گرفت تا به‌میدان جنگ برود، حضرت علی (ع) با نقابی صورت او را پوشاند و عبّاس که در آن وقت نوجوان بود، به‌عنوان یک رزمندة ناشناس به‌میدان تاخت، او آن چنان در میدان جولان داد که گویا همة میدان در قبضة آن نوجوان است و عرصة میدان، چون گوی در چنبرة چشم نافذ و توان بی بدیل او است.

سپاه شام از حرکت‌های پرصلابت او دریافتند که جوانی شجاع، قویدل و پرجرأت، به‌میدان آمده است، مشاورین نظامی معاویه به مشورت پرداختند تا هماورد رشیدی را به‌میدان او بفرستند، ولی بر اثر رعب و وحشت عجیبی که بر آنها چیره شده بود، نتوانستند تصمیم بگیرند؛ سرانجام معاویه به یکی از سرداران شجاع لشکرش به نام ابن‌الشّعثاء(یا: ابوالشّعثاء که می‌گفتند قدرت رزمیدن با هزاران نفر جنگجوی سواره را دارد) را به حضور طلبید و به او گفت: به میدان این جوان ناشناس برو و با او بجنگ.

ابن‌شعثا گفت: ای امیر! مردم مرا به‌عنوان قهرمان در برابر ده‌هزار جنگجو می‌شناسند، چگونه شایسته است که مرا به جنگ با این کودک روانه سازی؟

معاویه گفت: پس چه کنم؟

ابن‌شعثاء پاسخ داد:« من هفت پسر دارم، یکی از آنها را به جنگ او می‌فرستم، تا او را بکشد.»

معاویه گفت : چنین کن.

ابن‌شعثاء یکی از فرزندانش را به میدان آن نوجوان فرستاد، طولی نکشید که به‌دست او کشته شد.

ابن‌شعثاء فرزند دومش را به‌میدان فرستاد، باز به‌دست او کشته شد، او فرزند سوم و چهارم تا هفتمش را فرستاد، همة آنها به‌دست آن نوجوان ناشناس به‌هلاکت رسیدند.

در این هنگام خود ابن‌شعثاء به‌میدان تاخت و فریاد زد:

«  ای جوان! تو همة پسرانم را کشتی، سوگند به خدا قطعاً پدر و مادرت را به عزایت می‌نشانم.»

ابن‌شعثاء به آن نوجوان حمله کرد و بین آن دو، چند ضربه رد و بدل شد، در این هنگام آن جوان، چنان ضربه بر ابن‌شعثاء  زد که او را دونصف کرد و به پسرانش ملحق ساخت، حاضران از شجاعت او تعجب کردند، در این هنگام امیرالمؤمنین علی(ع) فریاد زد:

 «ای فرزندم! برگرد ترس دارم دشمنان تو را چشم زخم بزنند.»

او بازگشت، امیرمؤمنان(ع) به استقبال او رفت و نقاب را ازچهره او رد کرد و بین دو چشمانش را بوسید.

حاضران نگاه کردند دیدند او قمر بنی‌هاشم حضرت عبّاس(ع) است.

بلاغتي چون علي(ع)

شيخ عبدالواحد مظفّر مي‌نويسدكه: ابوالفضل العبّاس(ع) معروف به فصاحت لسان است، و سپس خطبه‌اي را كه منسوب به اوست،  از فاضل دربندي نقل مي‌كند. و البته بر ارباب بصيرت پوشيده نيست كه با اندك تأمل در متن خطبة مزبور، فصاحت و بلاغت قمربني‌هاشم(ع) آشكار مي‌شود، خصوصاً آنجا كه خود را متصل به شجرة نبوّت مي‌داند.

آري! فصاحت عبّاس (ع) اقتباس شده از فصاحت مولاي متقيان علي(ع) است.

نذر ملکة هند(کرامات)

چنانکه نوشته‌اند ملکة هند نذر کرده بود اگر حاجتش برآورده شود گنبد حضرت ابوالفضل‌العبّاس(ع) را طلا کند. همین که حاجتش برآورده شد مقدار بسیاری طلا برداشته به طرف کربلا رهسپار گردید و چند نفر مهندس با خود برد.

شبی که بنا بود صبح فردای آن شروع به انجام تعهّد و نذر خویش نماید، رؤسای خدمه خواب دیدند که حضرت عبّاس(ع) می‌فرماید:

من راضی نیستم گنبدم را طلا کنید، زیرا بین آقا و فرمانبر باید فرق باشد.

لذا نگذاشتند نذرش را انجام دهد و طلاها بین فقرا تقسیم شد. از این جریان دو چیز فهمیده می‌شود:

یکی ادب آن حضرت، که چه در حیات و چه در ممات، گرچه شهدا زنده‌اند و نزد پروردگار روزی می‌خورند، مراعات احترام امام حسین(ع) را می‌نماید، و دیگر آنکه، آن موقع آن‌قدر فقیر و بینوا زیاد بود که طلاها کارهای مشکلی را حل نمود و مردم بیچاره به نوائی رسیدند.

+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 19:24 |
مسابقات قهرمانی استان البرز در رده  نونهالان ، جوانان و بزرگسالان در تاریخ 20 بهمن وزن کشی و 21 بهمن مسابقات .
وزن کشی در میدان استاندارد ورزشگاه شریعتی ساعت 8 صبح تا 12 بعدازظهردفتر هیات ووشو .

مکان مسابقات : فردیس ، شهرک ارم ، سالن ارم زمان 21 بهمن ماه .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مسئول کمیته مسابقات هیئت ووشو آرزومندی


09359970060
09355644161

+ نوشته شده توسط ابوالفضل قنبری در دوشنبه دهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 20:4 |


Powered By
BLOGFA.COM